Entries by mssadmin

БАНКУУД ИРГЭДЭД ЗЭЭЛ, ХАДГАЛАМЖИЙН БОДИТ ХҮҮГ ТОДОРХОЙ МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ БОЛСОН

Монголбанкны Мөнгөний бодлогын газрын Эдийн засгийн шинжилгээ, бодлогын хэлтсийн ахлах эдийн засагч Б.Дуламзаяатай ярилцлаа. “Банкны хүү бодох аргачлал, хүү, шимтгэл, хураамжийн мэдээллийн ил тод байдлын” журам шинэчлэн батлагдаад байна. Энэхүү журмаар хамгийн голлох зохицуулагдаж байгаа, санхүүгийн хэрэглэгчдэд шууд мэдрэгдэх гол зохицуулалт нь юу вэ? Уг журмын зорилго нь банкны хүү бодоход баримтлах зарчмыг тодорхойлох, хүү, […]

ЭДИЙН ЗАСГИЙГ ЭНГИЙНЭЭР

Эдийн засгийг энгийнээр: Хэрэглээний Үнийн Индекс (ХҮИ) Үнийн түвшний өсөлт, инфляцийг тооцохдоо хэрэглээний сагсыг ашигладаг. Үндэсний Статистикийнх Хороо (ҮСХ)-ноос айл өрхүүдийн хэрэглээг судалсны үндсэн дээр өргөн хэрэглээний барааны сагсын бүтцийг тодорхойлдог. Өнөөгийн байдлаар Монгол улсын хувьд улсын хэрэглээний сагсанд 329 төрлийн бараа, үйлчилгээ багтдаг байна. Энэ сагсан дахь өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийг түүний хэрэглээнд эзлэх […]

САНХҮҮГИЙН СУУРЬ МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН АГУУЛГЫГ ХЯЛБАРШУУЛАВ

“Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд орон нутгийн иргэдэд санхүүгийн мэдлэг олгох зорилгоор Дэлхийн Банк, Монголбанк, Насан туршийн боловсролын үндэсний төв хамтран сургагч багш бэлтгэх сургалтыг энэ сарын 4-6-ны өдөр зохион байгуулж байна. Сургалтад БСШУЯ-ны харьяа Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн багш нар хамрагдаж байгаа юм. Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээс хойш үндэсний хэмжээнд нийт […]

Цалин хөлсний эрх зүйн зохицуулалт

Асуулт: Цалин хөлс гэж юуг хэлэх вэ? Цалин хөлсний бүрэлдэхүүнд юу юу хамаарах вэ? Хариулт: Хамгийн энгийнээр тайлбарлавал цалин хөлс гэдэг нь хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэсний төлөө ажилтанд ажил олгогчоос мөнгөн хэлбэрээр олгож буй төлбөр юм. Цалин хөлсний бүрэлдэхүүнд үндсэн цалин, нэмэгдэл хөлс, нэмэгдэл, шагнал урамшуулал зэрэг багтдаг. Асуулт: Үндсэн цалин гэж юуг нь хэлээд байна. Түүнийг […]

  • Утас

    7015-0001, 90001050, 90002050,90003050

  • Имэйл

    shonkhor.mn@gmail.com

  • Хаяг

    Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, Сүхбаатарын гудамж, Метро бизнес центр, 6-р давхар, 603 тоот

All rights for main image by: ‘Shonkhor Unelgee Audit’ LLC